Firma Cleanroom jest jednym z podmiotów należących do działalności RENEX GROUP

Dowiedz się więcej

lut 18, 2021

Gotowe elementy i rozwiązania dla podwykonawców infrastruktury typu cleanroom

Pomieszczenia czyste typu cleanroom jeszcze niedawno wydawały się być domeną jedynie dużych szpitali i laboratoriów. Dziś stają się wymogiem działalności w wielu branżach, obecnym nawet w niewielkich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymóg wysokiej czystości powietrza często związany jest z produkcją typu High Technology, z wysoką jakością, czy z samym zaawansowaniem wytwarzanych produktów. Powody te są charakterystyczne dla branż technicznych – takich jak produkcja elektroniki oraz dla branży kosmetycznej. Pomieszczenia czyste mają również kluczowe znaczenie wszędzie tam, gdzie muszą zostać zachowane najwyższe standardy sterylności – jak produkcja farmaceutyczna, działalność laboratoryjna, a w coraz większym stopniu również branża spożywcza i z nią związane.

Pomieszczenia czyste (cleanroom) to odizolowane przestrzenie, w których, dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów filtracji i wentylacji oraz procedur korzystania, utrzymywane są określone parametry czystości powietrza.

Czynniki te powodują coraz większe zapotrzebowanie na rynku na budowanie stref czystych. Działania te mogą być i są w dużej mierze realizowane przez podwykonawców z branży budowlanej – jak również przez samych zainteresowanych – często wymagają jednak zastosowania elementów specjalistycznych, takich jak odpowiednie śluzy, filtrowentylatory czy okna podawcze.

Realizatorzy tych projektów w kraju zderzają się jednak obecnie z problemem braku dostępności, długiego czasu oczekiwania oraz niskiej jakości tych niezbędnych elementów.

Grupa RENEX – jedna z największych i najdłużej działających polskich firm z branży elektronicznej – w ramach swojej marki CLEANROOM – CLEANSYS wyspecjalizowanej w tworzeniu pomieszczeń wysokiej czystości – wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Firma produkuje infrastrukturę do pomieszczeń czystych cleanroom (np. okna podawcze według indywidualnego projektu klienta), jak również dostarcza gotowe elementy konstrukcyjne – dostępne dzięki wysokim stanom magazynowym w większości od ręki – z dostawą, w terminie 7 dni.

Poniżej przedstawiamy wybrane elementy specjalistyczne znajdujące obecnie największe zainteresowanie wśród podwykonawców realizujących projekty przebudowy pomieszczeń czystych.

Śluzy osobowe typu airshower. Są to gotowe do zamontowania, działające aktywnie urządzenia pozwalające na przecięcie ciągu komunikacyjnego i oddzielenie od siebie dwóch stref o różnym poziomie czystości. Najpopularniejszy model – CR-GAS-004 – ma przybliżone wymiary całkowite 1000x1400x2200 mm i pozwala na przechodzenie w jednym cyklu jednej osoby. Urządzenia tego typu składają się z ustawionych w ciągu dwojga drzwi i umieszczonej pomiędzy nimi komory nawiewnej. Osoba przechodząc z jednej strefy do drugiej wchodzi do wnętrza śluzy. Po zamknięciu drzwi, uruchamia się skierowany na nią automatyczny nawiew filtrowanego powietrza. Powietrze przepływa przez filtr wstępny oraz filtr HEPA i jest wydmuchiwane pod dużym ciśnieniem – z prędkością 23-25m/s – z 12 dysz (po 6 z każdej strony) w stronę osoby poddawanej oczyszczaniu w śluzie. Jest następnie częściowo wykorzystywane w cyklu ponownego owiewania. Cykl trwa zależnie od wybranych ustawień – od kilku do kilkudziesięciu sekund – i jest regulowany za pomocą przycisków na panelu sterującym umieszczonym wewnątrz śluzy. Po zakończeniu cyklu drzwi odblokowują się. Co oczywiste, możliwe jest jednak otwarcie tylko jednych drzwi (tzw. zabezpieczenie krzyżowe otwarcia drzwi). Na wypadek wystąpienia zagrożenia, śluzy osobowe wyposażone są w 3 wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na zewnątrz (przy każdych drzwiach) i wewnątrz urządzenia na panelu sterującym.

Okna podawcze – gotowe do zamontowania urządzenia pozwalające na przekazywanie przedmiotów pomiędzy strefami o różnym poziomie czystości. Dostępne są trzy typy tego urządzenia:
– pasywne;
– aktywne (nad- lub podciśnieniowe);
– oraz aktywne z wbudowanym wewnętrznym systemem oczyszczania powietrzem, filtrowanym filtrem absolutnym HEPA.

Urządzenie w swojej podstawowej, pasywnej wersji składa się z pary ustawionych w ciągu drzwiczek i komory pomiędzy nimi. Dzięki zastosowaniu zabezpieczenia krzyżowego, tylko jedne z drzwiczek mogą być otwarte jednocześnie.

Aktywna wersja (tzw. ciśnieniowa) pozwala na podłączenie urządzenia do funkcjonującego w budynku systemu nawiewno-wywiewnego. Przy wykorzystaniu przepustnic stałego wypływu, wewnątrz urządzenia uzyskuje się zwiększone albo zmniejszone ciśnienie względem sąsiadujących pomieszczeń. Właściwe ustawienie poziomu ciśnienia w rozdzielanych pomieszczeniach oraz wewnątrz okna podawczego pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu czystości. Zależnie od potrzeb, sekwencje takie ustawia się kaskadowo, gdzie w pomieszczeniu pierwszym jest niższe ciśnienie niż wewnątrz śluzy, a w pomieszczeniu drugim (za śluzą) wyższe ciśnienie, bądź jako bufor, gdzie w śluzie jest wyższe albo niższe ciśnienie niż w sąsiadujących pomieszczeniach. Trzeci typ tych urządzeń – dzięki wbudowanemu systemowi filtracji wstępnej i HEPA – pozwala na stały (tj. wymuszony) równomierny przepływ powietrza z góry na dół. Odbiór powietrza następuje za pomocą perforacji umieszczonej na dole komory, gdzie jest zasysane ponownie, co powoduje jego obieg zamknięty. W komorze roboczej nie jest wytwarzane nadciśnienie (taka sama ilość powietrza jest wysysana co nadmuchiwana).

Filtrowentylatory – gotowe do zamontowania urządzenia łączące w jednym module wentylator z filtrem wstępnym i HEPA. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest montaż w pomieszczeniach o podwyższonej czystości, w szczególności nad stanowiskami pracy jako nawiew laminarny (nie powodujący turbulencji powietrza). Urządzenia tego typu pozwalają na uzyskanie właściwej czystości powietrza w określonej strefie, np. w przestrzeni pobierania próbek. Moduł jest konwencjonalnie montowany we właściwie przygotowanych ramach sufitowych i waży około 35kg. Zbliżonym rozwiązaniem – dla zastosowań o mniejszym zakresie – są komory laminarne. Pozwalają one na uzyskanie właściwej jakości powietrza na powierzchni roboczej. Składają się ze stołu roboczego i umieszczonego nad nim modułu filtrowentylatora. Przestrzeń blatu roboczego jest zamknięta z trzech stron – pozwalając użytkownikowi na swobodny dostęp i pracę pod nadmuchem filtrowanego powietrza. Urządzenia tego rodzaju znajdują szczególne zastosowanie w przypadku pracy nad wrażliwymi przedmiotami.

Cleanboxy – uniwersalne i mobilne pomieszczenia czyste. Umożliwiają uzyskanie wewnątrz budynku – np. hali – w łatwy sposób wydzielonej przestrzeni o podwyższonej czystości. Stanowią alternatywę dla budowy całych pomieszczeń czystych typu cleanroom pozwalając na uzyskanie bardzo zbliżonych, a często identycznych rezultatów. Najpopularniejsze modele mają przybliżone wymiary wewnętrzne 2000×2500 mm albo 2500×2500 mm przy 2200 mm wysokości. Cleanbox wyposażony jest w zintegrowany system filtracji powietrza i stanowi najbardziej uniwersalne i najszybsze rozwiązanie problemu budowy stref podwyższonej czystości.

Wymienione wyżej urządzenia i produkty stanowią jedynie niewielką część oferty RENEX Group – CLEANROOM.

Grupa dostarcza również produkty na specjalne zamówienie oraz realizuje kompleksowy zakres usług związanych z budową, serwisowaniem, sprzątaniem i prowadzeniem inspekcji stref czystych.

Omówione wyżej oraz inne produkty z oferty RENEX Group można przetestować w działaniu w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX we Włocławku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl