Firma Cleanroom jest jednym z podmiotów należących do działalności RENEX GROUP

Dowiedz się więcej

Śluzy osobowe

Stosując strumienie powietrza o dużej prędkości i systemy filtrów powietrza HEPA, nasze natryski powietrzne do pomieszczeń czystych usuwają zanieczyszczenia z ludzi i produktów przed ich wejściem do pomieszczenia czystego, redukując lub eliminując wady produktów i zwiększając wydajność.
Pełna lista modeli oraz wymiarów
dostępna jest 
u naszych doradców
Skontaktuj się z Nami

Śluzy osobowe

Stosując strumienie powietrza o dużej prędkości i systemy filtrów powietrza HEPA, nasze natryski powietrzne do pomieszczeń czystych usuwają zanieczyszczenia z ludzi i produktów przed ich wejściem do pomieszczenia czystego, redukując lub eliminując wady produktów i zwiększając wydajność.
Pomieszczenia czyste muszą spełniać surowe wymagania, aby w pełni zapobiec skażeniu.

Kombinezony i inna odzież ochronna są stosowane w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz do pomieszczeń czystych, ale to nie zawsze wystarcza.

Zanieczyszczenia są łatwo przenoszone przez ludzi i przedmioty, a kilka włosów lub trochę pyłu może być przyczyną problemów w niektórych pomieszczeniach czystych.

Dlatego śluzy osobowe w pomieszczeniach czystych stały się istotnym elementem utrzymania czystości.

Jak działają śluzy osobowe do pomieszczeń czystych?

Nasze standardowe śluzy do pomieszczeń czystych to niezależne systemy recyrkulacji powietrza, które zostały zaprojektowane specjalnie do instalacji w punktach wejścia do pomieszczeń czystych.

Te przypominające budki telefoniczne systemy wejściowe do pomieszczeń czystych wykorzystują powietrze o dużej prędkości do odkażania personelu, sprzętu i wyposażenia w trakcie ich drogi do pomieszczenia czystego.

Gdy pracownicy wchodzą do śluzy powietrznej, drzwi wejściowe zamykają się, a silny strumień powietrza z filtrem HEPA wydmuchiwany jest na pracownika z wielu regulowanych, precyzyjnie rozmieszczonych dysz.

Strumienie powietrza o dużej prędkości usuwają duże i małe zanieczyszczenia z odzieży pracownika, redukując ryzyko zanieczyszczenia strefy czystej.

Po zakończeniu cyklu otwierają się drzwi wyjściowe, a pracownik przechodzi do pomieszczenia czystego.